Email: Kodeord:       Persondata og cookies

Brugsbetingelser til netudgaven af FatLow

Seneste opdateret 20. april 2011.

FatLow.dk udbydes af virksomheden Fairbyte /Kim Rasmussen.

Du bør læse disse betingelser igennem, før du opretter dig, som bruger hos FatLow.dk.

Har du spørgsmål til betingelserne er du velkommen til at sende en email via kontaktsiden.

Fairbyte (/Kim Rasmussen) forbeholder sig ret til at ændre i brugsbetingelserne. Såfremt der er tale om ændringer, der har betydning for dig som bruger, vil betingelserne blive fremsendt til den email, du har angivet på din bruger.

Pris og betaling

Prisen for FatLow oplyses altid på bestillingsiden. Alle priser på FatLow.dk er inklusive moms.

Betaling sker forud via bankoverførsel. Medlemsperioden gælder fra at betalingen er blevet registreret.

Op til udløb af din medlemsperiode vil du modtage en e-mail med mulighed for at forlænge dit medlemsskab ellers vil medlemsskabet automatisk stoppe.

Reklamation

Opleves der problemer med funktionerne på fatlow.dk, kan henvendelse ske via kontakt-siden.

Opsigelse

Du kan til enhver tid ophøre med at være bruger af FatLow.dk. Ønsker du sletning af din bruger, kan du indsende dit ønske via kontaktsiden. Du får ikke penge retur for en eventuel resterende del af den periode, du allerede har betalt for.

Ansvar

Nedenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

FatLow.dk indeholder links til diverse annoncører leveret af Google.

Fairbyte (/Kim Rasmussen) er ikke ansvarlig for kvaliteten og indholdet af disse reklamer, der findes på disse hjemmesider, ligesom Fairbyte (/Kim Rasmussen) ej heller er ansvarlig for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der linkes.

Fairbyte (/Kim Rasmussen) kan ikke direkte eller indirekte gøres ansvarlig for de konsekvenserne ved brug af FatLow.dk, såsom skader og tab som følge af downloading af materiale, åbning af programmer m.v.

Fairbyte (/Kim Rasmussen) kan endvidere ikke gøres ansvarlig for fysiske eller psykiske skader, sygdomme m.v., der måtte være opstået som følge af vægttab eller forsøg på vægttab. Brug af FatLow.dk foregår på eget ansvar.

Fairbyte (/Kim Rasmussen) kan aldrig gøres ansvarlig for et større beløb, end det brugeren har betalt for at være medlem på FatLow.dk.

Datasikkerhed

Fairbyte (/Kim Rasmussen) vil aldrig videregive de oplysninger, som du har oplyst på FatLow.dk.